Arendav juhtimine

Arendava juhtimise programm on mõeldud nii algajatele kui kogenud juhtidele. Käsitleme arendava juhtimise kontseptsiooni ja teeme sissejuhatuse coachingusse. Omandame peamised arendava juhtimise tehnikad nagu GROW arengumudel, SMART eesmärgistamine ja skaalade kasutamine ning õpime neid kombineerima. Arendava juhtimise programm on üldjuhul kahepäevane, kuid ajaliselt kohandatav vastavalt oodatud eesmärgile.

Programmi tulemusena on osalejad:

 • Teadlikud arendava juhtimise olemusest
 • Oskavad kasutada arendava juhtimise erinevaid töövahendeid
 • Sõnastada enda isiklikku eesmärki ja koostada arenguplaani
 • Tunnevad erinevaid vastupanu liike ning meetodeid nende maandamiseks
 • Programmi teemad:

 • Arendava juhtimise olemus – igapäevane arendav juhtimisstiil, regulaarne eesmärgipärane arenguprotsess
 • Arendav juhtimine on..., ei ole...
 • Arendava juhtimise kasud
 • Erinevate vajaduste arvestamine juhtimisel
 • Arendava juhtimise näited ja praktika
 • Treening, mentorlus, arendav juhtimine, coaching
 • Leader vs Manager
 • Mis meetod valida, arutelu
 • Rollid ja rolli areng
 • Eesmärkidele tähenduse andmine
 • Eesmärkide isiklik mõtestamine
 • Organisatsiooni ja isiklike eesmärkide sidumine
 • Harjutus: Sammud üles tehnika
 • GROW mudel
 • SMART eesmärgistamine
 • Harjutus: Eesmärgistamine, tutvustamine
 • Skaalade kasutamine
 • Harjutus: Iseenda arengu kaardistamine
 • Suhtlustasandid
 • Usaldussuhte loomine
 • Aktsepteerimine ja hinnanguvabadus
 • Harjutus: Eneseanalüüs
 • Kuulamise tasandid
 • Harjutus: Kuulamine ja kuulmine
 • Tunnusta ja kehtestav mina-sõnum
 • Vastupanu liigid ja kaitsemehhanismid
 • Toimetulek vastupanuga
 • Tunnete peegeldamine
 • Harjutus: Kuulamine, vestluse eneseanalüüs
 • Arendava juhi tööriistad: GROW, skaalad, sammud üles/alla, SMART
 • Arendava juhi väljakutsed
 • Isikliku arenguplaani koostamine
 • Copyright © 2084 OÜ Sündikaat