Coaching

Tihti on segamini mõisted arendav juhtimine ja coaching. Tegelikult mõistetakse ühe all igapäevast arendavat juhtimisstiili ning teise all süstemaatilist ja individuaalset arendamist konkreetse eesmärgi saavutamiseks. Coachingu käigus käsitleme valikuliselt arendava juhtimise programmi teemasid vastavalt juhtide eelnevale ettevalmistusel ning keskendume coachingu praktikale.

Programmi tulemusena on osalejad:

 • Teadlikud arendava juhtimise ja coachingu olemusest
 • Valmis võtma endale organisatsioonis coachitava ning suunama tema arengut
 • Tunnevad coachi tööriistu
 • Oskavad arendada ka teisi coache(näiteks kovisioon)
 • Programmi abiteemad:

 • Arendava juhtimise olemus – igapäevane arendav juhtimisstiil, regulaarne eesmärgipärane arenguprotsess
 • Arendav juhtimine on..., ei ole...
 • Arendava juhtimise kasud
 • Erinevate vajaduste arvestamine juhtimisel
 • Arendava juhtimise näited ja praktika
 • Treening, mentorlus, arendav juhtimine, coaching
 • Leader vs Manager
 • Mis meetod valida, arutelu
 • Rollid ja rolli areng
 • Eesmärkidele tähenduse andmine
 • Eesmärkide isiklik mõtestamine
 • Organisatsiooni ja isiklike eesmärkide sidumine
 • Harjutus: Sammud üles tehnika
 • GROW mudel
 • SMART eesmärgistamine
 • Harjutus: Eesmärgistamine, tutvustamine
 • Skaalade kasutamine
 • Harjutus: Iseenda arengu kaardistamine
 • Suhtlustasandid
 • Usaldussuhte loomine
 • Aktsepteerimine ja hinnanguvabadus
 • Harjutus: Eneseanalüüs
 • Kuulamise tasandid
 • Harjutus: Kuulamine ja kuulmine
 • Tunnusta ja kehtestav mina-sõnum
 • Vastupanu liigid ja kaitsemehhanismid
 • Toimetulek vastupanuga
 • Tunnete peegeldamine
 • Harjutus: Kuulamine, vestluse eneseanalüüs
 • Arendava juhi tööriistad: GROW, skaalad, sammud üles/alla, SMART
 • Arendava juhi väljakutsed
 • Isikliku arenguplaani koostamine
 • Copyright © 2084 OÜ Sündikaat